srclogo

Service Rendering Company

 
Home
Bedrijf
Publicaties
Contact
Links
Vragen
 

Publicaties

Auteur Jaar Titel In
Magda Plas 2005 Self-Billing, interessant als medecontractant de marktomstandigheden beter kent Fiscale Wenken, Kluwer
en American Business Journal
Magda Plas 2005 Seminarie Selfbilling Legal and Taxation Committee
Magda Plas 2005 Selfbilling American Business Journal
Magda Plas 2006 VAT for Non-EU companies, an inside look American Business Journal
Magda Plas 2006 Langs elektronische weg verrichte diensten en BTW Fiscale wenken, Kluwer(nr10/2006)
Magda Plas 2006 Verlegging van heffing bij invoer, handleiding bij de aanvraag tot vergunning Fiscale wenken, Kluwer(nr13/2006)
Magda Plas 2006 Verplichte aansprakelijke vertegenwoordiging inzake BTW Fiscale wenken, Kluwer(nr19/2006)
Magda Plas 2006 Veralgemeende verlegging van de heffing inzake BTW.(overgenomen door Dexia bank Fiscale wenken, Kluwer(nr25/2006)
Magda Plas 2006 Rechten en plichten van de aansprakelijke vertegenwoordiger Fiscale wenken, Kluwer(nr29/2006)
Magda Plas 2006 Aansprakelijk vertegenwoordiger onder globaal nr BE 796.5 (overgenomen door Instituut voor Acountants en Belastingconsulenten Fiscale wenken, Kluwer(nr32/2006)
Magda Plas

2006

Fiscale vertegenwoordiging onder globaal nr 796.6 deel 1 en deel 2 Fiscale wenken, Kluwer(nr42 en 43/2006)
Magda Plas

2014

Impact of the new VAT-rules on lawyers amcham